Naše služby

Hlavní nabídka

zahájení podnikatelské činnosti

 • organizační poradenství před zahájením podnikatelské činnosti 

 • registrace a přihlášení OSVČ na úřadech

účetnictví

 • vedení deníku

 • vedení hlavní knihy

 • vedení knih pohledávek a závazků

 • evidence nepřímých daní (DPH)

 • evidence majetku

 • inventarizace majetku a závazků

 • roční účetní závěrka

daňová evidence

 • vedení deníku příjmů a výdajů

 • vedení knih pohledávek a závazků

 • evidence nepřímých daní (DPH)

 • evidence majetku

 • inventarizace majetku a závazků

 • roční závěrka

optimalizace a informace k daňové povinnosti

 • rozbor optimalizace daně z příjmů

 • poskytování informací a dohled nad platbami daní

rekonstrukce účetnictví a daňové evidence

 • zpětná kontrola, přepracování

 • nové zpracování

daňová přiznání – vypracování a podání

 • daň z příjmů fyzických osob

 • přehledy za OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovny

 • daň z příjmů právnických osob

 • daň silniční

 • daň z přidané hodnoty

 • daň z nemovitostí

 • daň z převodu nemovitostí

 • a další

mzdová a personální agenda

 • vyhotovení pracovních smluv           a platových výměrů

 • přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP

 • vyhotovení dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti

 • výpočet mezd

 • vyhotovení příkazu k úhradě mezd   a zákonných odvodů (pojištění, daně ze závislé činnosti, spoření, srážky z mezd, atd.)

 • vypracování a předání měsíčních přehledů pro OSSZ a zdravotní pojišťovny

 • evidence k ukončení pracovního poměru

 • zpracování mzdových a evidenčních listů

 • roční vyúčtování daně ze závislé činnosti a srážkové daně

 • poradenství v oblasti mezd

Další služby

kontroly, zastupování na úřadech

 • zastupování klienta při kontrolách na FÚ, OSSZ, zdravotních pojišťovnách, úřadu práce

 • vyřizování korespondence a jednání na úřadech

 • zajišťování splátkovosti doplatků daně, pojištění, penále

 

úvěry a leasing – zpracování podkladů

 

cestovní náhrady a knihy jízd

 • vyúčtování tuzemských a zahraničních pracovních cest

 • vedení knihy jízd dle podkladů klienta

 

vnitropodnikové směrnice – zpracování

 

skartace účetních písemností

 

výkony zdravotní péče

 • pořizování výkonů zdravotní péče

 • vyúčtování výkonů zdravotní péče

 

řešení neuhrazených pohledávek

 

poradenství – účetní, ekonomické, organizační

 

audit a daňové poradenství – zajištění profesionálních a komplexních služeb

Analýzu dat